Fransa Nüfusu

Fransa’nın nüfusu her yıl artış eğiliminde olan bir nüfustur. Yaklaşık olarak Fransa’da 65.455.919 kişi yaşar. Burada Fransa dışarıdan göç aldığı için ülke nüfusu aldığı göçlerle beraberde artmaktadır.

Fransa Nüfusu

Fransa Nüfusu Yıllara Göre Dağılımı

Fransa nüfusu yıllara göre dağılımı bakıldığı zaman değişiklik gösterir. Yıllara oranla artışın görüldüğü söylenebilir. Aynı zamanda doğurganlık oranı, ölüm oranı kent ve kentsel nüfusunda da farklılık sağlar.

  • Fransa’nın 1950’li yıllarda nüfusu 43 milyon idi.
  • 2000 yılında gelindiği zaman 59 milyona yükselmiştir.
  • Fransa’nın 2010 yılındaki nüfusu ise 62 milyondur. Bakıldığı zaman yıllara göre her yıl artış olduğu söylenebilir. Bu artış göçten kaynaklandığı gibi ülke sınırları içerisindeki refah seviyesinden de kaynaklanır.
  • Fransa 2018 yılında 64 milyon nüfusa sahiptir.
  • 2020 yılına gelindiği zaman ise 65 milyon kişi yaşamaktadır. Ülkede her yıl bir artış mevcut. Fakat bu artış yüksek oranlarda değil düşük oranlardadır.

Fransa Nüfusu Yaş Dağılımı

Fransa’da 65.000.000 kişi yaşamaktadır. Ülkedeki yaş ortalaması doğum oranı, ölüm oranı, göç oranı gibi farklı etmenlere göre değişkenlik gösterir.

15 yaş nüfusu %17,75

20 yaş nüfusu %5,68

30 yaş nüfus %6,03

40 yaş nüfusu %6,14

50 yaş nüfusu %6,50

60 yaş nüfusu %6,12

70 yaş ve üzeri nüfus %9’dan fazladır.

Ülke sınırları içerisinde bakıldığı zaman yetişkin grubunun ağırlıklı olarak bulunduğu söylenebilir.

Fransa Göçmen Politikası

Fransa’ya seyahat gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Fransa Konsolosluğu’na müracaat etmeli. Fakat ülkede Fransa vatandaşı olarak yaşamak istenildiği zaman oturum izni alınmalıdır. Bunun için göçmenlik hizmetlerine gidilmeli. Fransa Konsolosluğu’na müracaat edildiği zaman tarafınızdan belirli evraklar istenir. Bu evrakların tamamen sizden istenilen doğrultuda hazır hale getirilmesi önemli. Ülkede bulunma amacına göre evraklar değişkenlik gözetebilir. Fransa gerek konsolosu, gerekse ülkedeki yasal şartlarına göre oturum izni göçmen politikası gibi etmenlere dikkat etmektedir. Burada detaylar mevcuttur. Bu detaylar ön planda tutulmalı. Oturum izni alınmalı. Uzun süre kalma ya da oturum izni birbirinden farklı süreçlerdir.

Leave a Reply

Acil Vize